Milieu

Milieucoördinatie

Regelgeving : Besluit van de Vlaamse Regering 26.06.1996

Indien u een Klasse I-bedrijf hebt, is de kans groot dat u een beroep moet doen op een milieucoördinator type A of B.

De milieucoördinator staat u bij in het opvolgen van de snel wijzigende milieuwetgeving en informeert u over de mogelijke impact van deze wijzigingen op uw bedrijf, hij waakt over de naleving van de milieuwetgeving, over de uitvoering van milieumetingen en de introductie van milieuvriendelijke producten en productietechnieken.

U kan er voor opteren om een milieucoördinator in dienst te nemen, of om een beroep te doen op een externe milieucoördinator. Voordeel van een externe milieucoördinator is dat deze permanent omringd is door een team van experten, en de wijzigingen op die manier veel sneller en vlotter in de praktijk kunnen omgezet worden.

Asbest- en sloopinventarisatie

De gevaren van asbest zijn reeds lang gekend.  Het gebruik van asbesthoudende materialen is ondertussen verboden, maar in veel oudere gebouwen zijn nog veel toepassingen van asbest aanwezig.

Voor alle gebouwen dien het onderwerp zijn van afbraak- of renovatiewerken, is het opstellen van een asbestinventaris verplicht.

Ook ieder bedrijf, dat werknemers in dienst heeft, is verplicht om een asbestinventaris te laten opstellen, zodat iedereen die het gebouw betreedt, kennis heeft van de aanwezigheid van asbest, onder welke vorm dit voorkomt, en welke de veiligheidsmaatregelen zijn die moeten genomen worden.

Voor gebouwen > 1000 m³ die een andere functie dan wonen hebben, is het opmaken van een sloopinventaris verplicht.  De asbestinventaris maakt een onderdeel uit van de sloopinventaris.

OVAM heeft een leidraad opgesteld voor het maken van een sloopinventaris.  De sloopinventaris bevat de identificatie van de afvalstoffen, met exacte benaming, de EURAL-code, de vermoedelijk aanwezige hoeveelheid, de plaats waar de afvalstof voorkomt en zijn verschijningsvorm.

Overige diensten

Naast voornoemde opdrachten, kan u ook bij ons terecht voor :

  • milieutechnische administratie
  • ondersteuning bij vergunningaanvraag
  • uitvoering van milieu-audits
  • beleidsvoorbereidende studies
  • begeleiding bij het behalen van uw milieuzorgcertificaat
  • arbeids- en brandveiligheid bij opslag van gevaarlijke stoffen, ADR
  • implementatie van de CLP-verordening voor chemicaliën (in voege sedert januari 2009)
  • preventieplannen voor SEVESO-bedrijven (samenwerkingsakkoord 21.06.1999,  gewijzigd 01.06.2006)
Contacteer ons gerust voor bijkomende informatie.